Küpün Özellikleri - Küpün Kaç Ayrıtı Vardır

Küpün eşit uzunlukta 12 ayrıtı vardır.

İki ayrıtının kesiştiği yere köşe denir.

KÜP

Tanım: Bütün ayrıtları eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp denir.

Özellikleri:

1. 6 yüzü 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.

2. Karşılıklı yüzleri birbirine paralel ve alanları eşittir.

3. Karşılıklı ayrıtları dörder dörder paralel ve uzunlukları eşittir.

4. Bir köşeden çıkan ayrıtlara prizmanın boyutları denir. Bu boyutlar en boy ve yüksekliktir.

5. Bir yüze ait karşılıklı iki köşeyi birleştiren doğru parçasına yüz köşegeni denir.

6. Aynı yüze ait olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni denir.

7. Bütün yüzleri birbirine eş karesel bölgelerdir.
8. Yüz köşegenin uzunluğu e=a√2
9. Cisim köşegeninin uzunluğu f=a√3

Not: Küpün cisim köşegenin uzunluğu, bir ayrıtın uzunluğunun √3 katına eşittir.
 

Küpün alanı
Taban alanı; Ta=a²
Yanal alanı; Ya=Ç.h , Ya=4.a²
Not: Küpün yanal alanı bir ayrıtının karesinin 4 katına eşittir.
Bütün alan, A=6.a² Küpün bütün alanı bir ayrıtının karesinin 6 katına eşittir.

Küpün hacmi
V=Ta.h , V=a².a , V=a³
Küpün hacmi,bir ayrıtının küpüne eşittir.

71 Yorum var Küpün Özellikleri – Küpün Kaç Ayrıtı Vardır

Yorum Yazabilirsiniz