HZ. OSMAN DEVRİ (644 – 656 )

1-3. halifedir.
2-En zengin halifedir.
3-Peygamberimizin iki kızı ile birden evlenmiştir.
4-Kendi ailesinden olanları devlet memurluklarına getirdiği için İslam’da ilk ayrılık
hareketlerini başlatmıştır.
5-Hz.Osman zamanında Muaviye tarafından ilk İslam donanması kuruldu. Donanmanın ilk
hedefi Kıbrıs adası olmuştur.

HZ. OSMAN’IN YAPTIĞI EN ÖNEMLİ İŞ

Hz.Osman’ın yaptığı en önemli iş Kuran-ı Kerim’in çoğaltılmasıdır. Onun emriyle Kuran, Kureyş lehçesi ile yazılmıştır. Çoğaltılan Kuran nüshaları Mekke, Basra, Kufe, Şam ve Mısır’a gönderildi. 6. Nüsha Medine’de kaldı. Böylece Kuran’ın yanlış okunması önlenmiş oldu.

HZ. OSMAN’IN ÖLDÜRÜLÜŞÜ

Hz. Osman, Emevi soyundan gelenleri iş başına getirdiği için halk ayaklandı ve evini ablukaya aldı. Hz.Ali oğulları Hasan ve Hüseyin’i koruma olarak Hz.Osman’a gönderdi. İsyancılar buna rağmen Kuran okumakta olan Hz.Osman’ı şehit ettiler.
1-İlk kez bir halife isyan sonucu öldürülmüştür.
2-Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır.
Değerlendirme :
1- Hz. Osman döneminde İran,Kafkasya, Afrika‘da fetihler sürdü.(Türklerle savaşlar sürdü)
2- ilk donanma oluşturularak,Akdeniz’de stratejik önemi büyük olan Kıbrıs alındı.
3- Kur’ an çoğaltılarak orijinalliğinin bozulması engellenmiştir.
4- Ancak yönetimdeki zayıflığı, kendi soyunu kayırması ve etkili görevlere emevi soyundan
olanları getirmesi,  huzursuzluklara yol açtı.
5- İslamiyet’te ilk ayrılıklar oluşmaya başladı.

4 Yorum var HZ. OSMAN DEVRİ (644 – 656 )

Yorum Yazabilirsiniz