HZ. ALİ DEVRİ(656 – 661)

1-4. ve son halife
2-Hz.Muhammed’in amcası Ebu Talip’in oğlu
3-İlk Müslümanlardan
4-Hz.Muhammed’in damadı ( Hz.Fatıma ile evlenmiştir.) ( Hz.Muhammed’in soyu Hz.Ali ile
Hz.Fatıma’nın evliliğinden doğan çocuklardan- Hasan ve Hüseyin- devam etmiştir.)

HZ. ALİ’NİN DÜŞMANLARI
1-Talha     2-Zübeyr 3-Hz.Ayşe 4-Muaviye

CEMEL VAKASI ( DEVE OLAYI)
Tarih: 656
Taraflar: Talha, Zübeyr, Hz.Ayşe X Hz.Ali
Sebep: Hz.Ayşe, Hz.Osman’ın katillerinin kısa sürede bulunup cezalandırılmasını istiyor, Hz. Ali
ise bu işi zamana bırakıyordu.
Sonuç:1- Bu olay, Müslümanlar arasındaki ilk büyük savaştır. 2-Hz. Ali bu olaydan sonra Medine’ye dönmemiş, Irak’ın merkezi olan Kufe’ye yerleşmiştir.Böylece başkent Kufe’ye taşınmıştır.3- Talha ve Zübeyr şehit oldu. Hz.Ayşe Medine’ye gönderildi.

SIFFİN SAVAŞI

Tarih: 657
Taraflar: Muaviye X Hz.Ali
Sebep: Muaviye Hz. Ali’nin halifeliğini kabul etmiyor ve Hz.Osman’ın katillerinin bulunmasını istiyordu.
Sonuç: Hz.Ali savaşı kazanmışken, Muaviye’nin askerleri mızraklarının uçlarına Kuran sayfaları taktı. Hz.Ali’nin askerleri Kuran’a karşı savaşmayınca Hakemlere gidildi.

HAKEM  OLAYI
Tarih: 657
Taraflar: Hz.Ali’ni hakemi (Eşari) – Muaviye’nin hakemi ( Amr b. As)
Sebep: Sıffin Savaşı sonunda Hz.Ali’nin mi yoksa Muaviye’nin mi halife olacağını kararlaştırmak için hakemler bir araya geldi.
Sonuç: Hakemler yeni bir halifenin seçilmesine karar verdiler. Ancak Muaviye’nin hakemi Amr b. As, Muaviye’nin halife olduğunu hileli bir yolla ilan etti.
Önemi: Hakem Olayı sonucunda İslam dünyası üçe ayrıldı: 1-Hz.Ali yanlılarına Şii
2-Muaviye yanlılarına Emevi 3-İkisini de kabul etmeyenlere Hariciler denir.

Nehrevan Savaşı ( 658 )
Hz. Ali kuvvetleriyle , hariciler arasında yapılan savaşta , Hariciler yenildiler ise de varlıklarına son verilememiştir.

HZ. ALİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Hariciler, İslam dünyasını parçalayanların Hz.Ali, Muaviye ve Amr b. As olduğuna inanıyorlardı. Üçünü de öldürmeye karar verdiler. Muaviye, hafif yaralanarak kurtuldu,  Amr b. As, öldürülemedi. Ancak Hz. Ali, İbni Mukem adlı bir Haricinin zehirli hançeriyle namaz kılarken şehit edildi.
Değerlendirme :
1-Hz. Ali iç olaylarla uğraşmak zorunda kaldığından, birliği sağlayıp dış fetihlere      girişememiştir. Bu nedenle dönemi fetihsiz geçmiştir. 2-Emevi soyu,  iktidarı kaybetmemek için Hz. Ali’nin halifeliğini tanımamıştır. 3- Bu dönemde İslam dünyasında,ilk ayrılıklar baş göstermiştir.

26 Yorum var HZ. ALİ DEVRİ(656 – 661)

Yorum Yazabilirsiniz